Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII) - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020

Logotypy power
Projekt pn.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 
Wartość projektu: 2 266 692,64 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Liczba bezrobotnych uczestników projektu: 203 osoby bezrobotne:

  • w tym: 2 osoby z niepełnosprawnościami

  • w tym: 67 osób długotrwale bezrobotnych

Okres realizacji: 01.06.2021 r. - 31.12.2022 r.

Rekrutacja uczestników do Projektu ma charakter otwarty, trwa od 01.01.2022r. do wyczerpania środków. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie spełniające ww. wymagania proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (sala obsługi - parter).

Etapy rekrutacji:

  • rozmowa wstępna z doradcą klienta;
  • wypełnienie dokumentów aplikacyjnych do projektu (oświadczenia, deklaracja uczestnictwa);
  • aktualizacja/opracowanie IPD;
  • przeprowadzenie pośrednictwa;
  • skierowanie na staż/ podpisanie umowy w ramach bonu na zasiedlenie

Formy wsparcia:

  • Staże - 188 osób

  • Bony na zasiedlenie - 15 osób

 

Szczegołowych informacji udzielają:
Beata Mazur - Frątczak

Specjalista ds. programów

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail: b.mazur-fratczak@pup-kkozle.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę