Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Urząd to nie tylko "podpis"

Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Kędzierzyn-Koźle (I)" jest realizowany w ramach Działania 5.1 Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027   Oś priorytetowa FEO 2021-2027: 05 - Fundusze Europejskie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę