Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Kędzierzynie-Koźlu (II)

Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Kędzierzynie-Koźlu (II)" jest realizowany w ramach Działania 5.1 Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027   Oś priorytetowa FEO 2021-2027: 05 - Fundusze...

Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Kędzierzyn-Koźle (I)" jest realizowany w ramach Działania 5.1 Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027   Oś priorytetowa FEO 2021-2027: 05 - Fundusze Europejskie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę