Projekty i Programy - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego FEO 2021-2027

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
 
Projekty obecnie realizowane:
Zakończone projekty:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO

Realizacja programu ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim.
 
Zakończone projekty:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę