Młody przedsiębiorca - aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Młody przedsiębiorca - aktywizacja zawodowa osób młodych

Projekt pn. "Młody przedsiębiorca - aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim" jest realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Cel tematyczny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r. ż., w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

 

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby osób młode pozostające bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

 

Wartość projektu: 1 295 000,00 zł
(w tym środki EFS w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER: 1 050 000,00 zł)

Grupa docelowa:
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba bezrobotna, spełniająca poniższe kryteria formalne łącznie:

  • wiek 18-29 lat,
  • zamieszkująca na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  • zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu jako osoba bezrobotna,
  • niebiorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczba uczestników projektu: 35 (20K/15M)
w tym 2 osoby (1K/1M) długotrwale bezrobotne
Okres realizacji projektu:
01.01.2022 r. - 30.10.2023 r.
Okres rekrutacji do projektu:
01.01.2022 r. - 31.08.2022 r.
UWAGA!
REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Logotypy power

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę